گیفت کارت - متخصص قهوه

100.000 OMR
برای شخص دیگری خرید می کنید اما نمی دانید چه چیزی به او بدهید؟
با کارت هدیه Copper Roasts به او هدیه دلخواه بدهید.
کارت های هدیه از طریق ایمیل تحویل داده می شوند و حاوی دستورالعمل هایی برای استفاده از آنها در هنگام پرداخت است.
کارت های هدیه ما هیچ هزینه پردازشی اضافی ندارند.