راهنمای تهیه جیمز هافمن در یوتیوب

یوتیوب نهایی - راهنمای تکنیک های ترجیح دم کردن خود را

بریزید
Aeropress Chemex French Press V60 - Pour Over
Aeropress Chemex فرانس پرس V60 - روی