رمزگشایی Aeropress

این سیستم دم دستی مقرون به صرفه قهوه تمیز بسیار غنی و قابل توجهی تولید می کند. Aeropress به دلیل قابلیت حمل ، سرعت ، تطبیق پذیری ، ، و سهولت پاکسازی ، مورد علاقه متخصصان و مبتدیان قهوه قرار گرفته است.