رمزگشایی V60

Hario V60 کنترل کامل بر زمان و درجه حرارت را در اختیار شما قرار می دهد ، بنابراین قهوه شما به همان شکلی که دوست دارید دم می شود.