رمزگشایی مطبوعات فرانسوی

قابلمه ای استوانه ای با پیستون و صفحه فیلتر داخلی که آب گرم را از طریق قهوه آسیاب شده فشار می دهد: این زیبایی ساده روش فرانسوی است ، انتخاب برای بسیاری از جهان ، ایجاد طعم خاکی و غنی در فنجان.