منبع تک

اکنون که پالت شما توسعه یافته است ، اکنون می توانید از قهوه هایی که ماهیت پیچیده تر و پیچیده تری دارند لذت ببرید زیرا به حواس شما اجازه می دهد از یادداشت عمیق تری لذت ببرند. در حال حاضر آبجو این امکان را دارد که نت های طعم دهنده ای مانند میوه های مرکبات ، میوه های توت یا فلفل تند و غیره را تقسیم کند. قهوه های ترکیبی انواع اسکناس های قابل تشخیص را ارائه می دهند که یک آبجوساز با چنین پتانسیل از اکتشاف و پیچیدگی همراه با تخته نورد لذت می برد.

جزئیات دیگری که اهمیت دارد این است که قهوه های USDA ارگانیک ، UTZ و اتحاد جنگل های بارانی در این دسته از Cypher قرار می گیرند.

  • صفحه 1 از 2