قهوه جدید

با توانایی های بزرگ مسئولیت های بزرگ همراه است. تولیدکننده چاشنی نوبلیت اکنون این توانایی را دارد که نکات بسیار پیچیده قهوه (مانند کشمش میوه خشک شده میوه ای) را نیز زیر دسته بندی کند. چنین پیچیدگی در قهوه های برنده جایزه ، نسخه های محدود ، نسخه های کمیاب و منحصر به فرد که فقط توسط Cypher Coffee از طریق خط Nobility ارائه می شود ، یافت می شود.
  • صفحه 1 از 2