مخاطب

مس کباب - تجارت و فرصتها (968) 9135 9880

مس روسری - خدمات ماشین (968) 9262 0372

مس روس - تحویل (968) 9144 7280

8:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر

شنبه - پنجشنبه (جمعه های تعطیل)

سلطنت عمان ، مسقط - صندوق پستی 149 - پستی 116 - مینا آل فهال ، جاده PDO.

Gregory@albakrygroup.com
تلفن: (968) 9139 7556