سنگهای خرما نوا - کباب / زمین متوسط

5.000 OMR

پروفایل

منبع: عمان
فرآیند: سنگهای خرما ارگانیک بو داده
طعم های دودی و حضور ملایم مشخص کننده کباب متوسط ​​ما است.

نکات

فقط با برشته شدن کافی برای به یاد آوردن طعم های شیرین میوه های خرما که زمانی آنها را احاطه کرده بود ، کباب متوسط ​​ما -تهیه شده از 100٪ خرما بو داده دست از وادیس عمان -طعم سبک و شیرین سنگ ها را به ارمغان می آورد. خودشان.

سنگ های خرما ما با آسیاب ریز و متوسط ​​متناسب با کاربردهای فیلتر و تزریق فروخته می شوند ، اما می توان آنها را به صورت کامل یا به صورت آسیاب متفاوت با درخواست ویژه فروخت.