سنگهای خرما نوا - ترکیب خانه / زمین

6.000 OMR

پروفایل

منبع: عمان
فرآیند: سنگهای خرما ارگانیک بو داده
با تجلیل از بهترین های هر دو جهان ، ترکیب خانه ما ترکیب شخصی ما از برشته های مختلف است.

نکات

با ترکیب سنگ های خرما که در زمان ها و سطوح مختلف برشته می شوند ، House Blend پیشنهاد خلاقانه ما است که ظرافت های ظریف و طعم غنی را به ارمغان می آورد.

سنگ های خرما ما با آسیاب ریز و متوسط ​​متناسب با کاربردهای فیلتر و تزریق فروخته می شوند ، اما می توان آنها را به صورت کامل یا به صورت آسیاب متفاوت با درخواست ویژه فروخت.