سنگهای خرما ناوا - کباب / زمین تیره

5.000 OMR

پروفایل

منبع: عمان
فرآیند: سنگهای خرما ارگانیک بو داده
کباب تیره ما پررنگ و از نظر شخصیتی در عین حال روشن ، سفری خوش طعم است.


نکات

برای کسانی که به دنبال تجربه ای شبیه به قهوه بدون هیچ گونه اسیدیته ، تلخی یا سایر مضرات قهوه هستند ، کباب تیره ما یک رقص طعم دار پر انرژی با حضور همزمان نرم و لطیف است.

سنگ های خرما ما با آسیاب ریز تا متوسط ​​متناسب با کاربردهای فیلتر و تزریق فروخته می شوند ، اما می توان آنها را به صورت کامل یا به صورت آسیاب مختلف به درخواست خاص فروخت.