دکتر قهوه - یخچال شیر

400.000 OMR

کابینت یخچال دار

یخچال 3،5 لیتری + گرم کننده فنجان