کاستاریکا

3.500 OMR

پروفایل

منبع: Sonora
نوع: Micro-Lot
فرایند: طبیعی

نکات

عطر گل ، اسیدیته متوسط ​​، بدن متوسط ​​، آلو و طعم شیرین ماندگار