روش پرداخت

ما پرداخت های آنلاین را با استفاده از کارت اعتباری/بدهی Visa و MasterCard در OMR می پذیریم.
ما همچنین پرداخت ها را از طریق نقدی هنگام تحویل می پذیریم.