دسته کوچک رواندا

0.000 OMR 5.400 OMR

پروفایل

منبع: Nkora
نوع: Micro-Lot
فرایند: شسته شده

نکات

نکته ای از عطر نارنج و لیمو

مخلوط گل با عطر میوه ای و توت
غنی از طعم کارامل و شکلات سفید پس از طعم