Just Chill - سس پسته 1،89 لیتر

30.000 OMR

پروفایل

طیف وسیعی از حرفه ای-ترکیبات استفاده آسان از مخلوط ما با دقت از خالص ترین منابع انتخاب شده و به طرز ماهرانه ای ترکیب شده اند تا جذابیت خود را در هر جرعه نشان دهند و طیف وسیعی از پودرها ، شربت ها و سس ها را شامل شوند.