گایو اندونزیایی

6.000 OMR

پروفایل

منبع: سوماترا
نوع: Micro-Lot
فرآیند: مرطوب شده

نکات

رنگ های زمین ، ادویه جات ، نارنجی ، شکلات تیره