برزیل - گرمسیری باهیا

4.500 OMR

پروفایل

مبدا: برزیل
نوع: Catuai
فرایند: طبیعی

نکات

اسیدیته کم ، طعم شیرین شیرین ، مرکبات متوسط ​​تا کم ، تلخ با طعم کباب شکلاتی