برزیل - فازندا ترا آلتا

5.500 OMR

پروفایل

مبدا: برزیل
نوع: دارای گواهی UTZ ​​
فرایند: Pulped Natural

نکات

اسیدیته روشن و بدن متوسط ​​تا کامل با نت های میوه ای ، شکلات ، کارامل و آجیل