اندونزی

15.900 OMR

پروفایل

منبع: Aceh Takengon Pegasing
نوع: Micro-Lot
فرایند: طبیعی

نکات

خاکی ، عطر گیاهان ، بدن متوسط ​​تا کامل ، اسیدیته متوسط ​​، طعم طعم کاسنی