شربت و سس

محدوده حرفه ای-ترکیبات استفاده آسان از مخلوط ما با دقت از خالص ترین منابع انتخاب شده و به طرز ماهرانه ای ترکیب شده است تا جذابیت خود را در هر جرعه نشان دهد و شامل طیف وسیعی از پودرها ، شربت ها و سس ها باشد.